29 september 2022 - † Martien van den Boogaart

Ons bereikte het bericht dat Martien van den Boogaart is overleden.
Martien heeft van 30 juli 1980 tot en met 21 januari 1981 deel uitgemaakt van het Nederlandse detachement van UNIFIL, bij het geniepeloton op post 7-16 Al Yatun.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 29 09 2022