Weblinks

Veteranen voor Libanon

De Stichting Veteranen voor Libanon is een kleine, 'platte' organisatie, bestaande uit toegewijde, praktisch ingestelde personen onder voorzitterschap van Bert Kleine Schaars. Generaal-majoor b.d., Hans van der Louw, treedt op als ambassadeur van de stichting. Bezoek deze WEBSITE

UNIFIL de posten

Een website vol met gegevens over alle UNIFIL posten tijdens en na de Dutchbatt/DIC periode. Dank aan Bert Meijer voor het beschikbaar stellen van materiaal voor de interactieve kaart op deze website. Bezoek WEBSITE

Veteranen Instituut

Erkenning & herdenken, Zorg & ondersteuning, Activiteiten & ontmoeten, Kennis & onderzoek, het Vi staat voor veel veteranenzaken klaar met ...................................................Bezoek WEBSITE

Nederlandse Veteranendag

Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 120.000) militaire veteranen. Niet alleen nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog.........................................Bezoek WEBSITE

Stichting Veteranen Platform

De belangenbehartiger van Nederlandse Veteranen, Doel van de Stichting Veteranen Platform is om, als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen...............................Bezoek WEBSITE

JWF Vereniging

Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF) is het oudste infanterieregiment van de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Het Regiment is genoemd...........................BezoekWEBSITE

Actiefonds Mijnen Ruimen

AMR - is een stichting die geld inzamelt waarmee landmijnen en andere oorlogswapens in voormalige oorlogs-gebieden in de Derde Wereld worden opgeruimd................Bezoek WEBSITE

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex) militairen en hun gezinnen............Bezoek WEBSITE

DUTCH INFANTRY COMPANY IV

was de laatste Nederlandse VN-Compagnie, die deelnam aan UNITED INTERIM FORCE IN THE LEBANON en was van 17 april 1985 tot en met 24 oktober 1985 Actief in ZUID-LIBANON.............Bezoek WEBSITE

Ministerie van Defensie

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samen........Bezoek WEBSITE

Echo's Homes

Informatie over onze militaire tehuizen in Nederland en in uitzendgebieden........Bezoek WEBSITE

Identiteitsgroep Vredesmachten

IVM vormt, als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders, een paraplu waaronder verschillende leden van verschillende groeperingen(uitzendingen) elkaar kunnen..................Bezoek WEBSITE

Legermuseum

Het Legermuseum biedt met zijn brede collectie militaire gebruiksvoorwerpen en kunstuitingen een overzicht van de militaire geschiedenis sinds de prehistorie tot aan heden...........Bezoek WEBSITE

Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost

Het doel van deze site is om veteranen dichter bij elkaar te brengen. Er is heel veel informatie over van alles te vinden en dit zal alleen maar groeien in de komende.............Bezoek WEBSITE

Veteranen Online

Wij zijn veteranen van alle krijgsmachtonderdelen, het verzet en de koopvaardij.Wij hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog, voormalig Ned. Indië, Korea of Nieuw......Bezoek WEBSITE

UNIFIL

Originally, UNIFIL was created by the Security Council in March 1978 to confirm Israeli withdrawal from Lebanon, restore international peace and security and assist the Leban.......Bezoek WEBSITE

Bond van Wapenbroeders

De BvW is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht alsmede van oud-verzet......Bezoek WEBSITE

Sanquin Bloedvoorziening

Stichting Sanquin Bloedvoorziening verzorgt op not-for-profitbasis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste......Bezoek WEBSITE

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Negentien kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van het Ministerie van Defensie, werken samen onder de noemer van het Landelijk Zorgsysteem..........Bezoek WEBSITE

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het werkterrein betreft de Nederlandse strijdkrachten in binnen- en buitenland; te land, ter zee en in de lucht, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu................................Bezoek WEBSITE

De Basis

Stichting de Basis heeft 65 jaar ervaring met de ondersteuning van mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. In 2009 heeft de Basis besloten haar.........BezoekWEBSITE

Nationaal Comite 4 en 5 Mei

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011 blijkt dat ruim driekwart van de mensen herdenken en vieren belangrijk vindt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei reikt aan alle.................Bezoek WEBSITE

Honouring 60 Years UN

UN peacekeeping has been developed to help countries torn by conflict create conditions for lasting peace since the first mission was established in May 1948. There have been........Bezoek WEBSITE

Stichting 1940 - 1945

De Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945............................................Bezoek WEBSITE

Vereniging Jonge Veteranen

Het aantal veteranen in de Nederlandse Krijgsmacht stijgt explosief door de vele missies waaraan ons land heeft deelgenomen. Velen van hen verlaten na afloop van de................Bezoek WEBSITE

DAF YP-408

De website van de DAF YP-408, de pantserwagen van het 44 Pantserinfanterie Bataljon Johan Willem Friso gelegerd op de Johannes Post Kazerne in Havelte. ..... Bezoek WEBSITE

Welkom bij UNIFIL

De website van Alex Beekman over Unifil, met veel algemene informatie aangevuld met het persoonlijke verhaal van Alex.....Bezoek WEBSITE

Veteranenradio.nl

Omroep voor veteranen, thuisfront en iedereen die geinterresseerd is in de krijgsmacht / geuniformeerden....Bezoek WEBSITE