Sociaal Fonds

NUV artikel logoNederlandse UNIFIL Vereniging

Op 8 april 2006 is het restant van het Libanon fonds ad € 800,75 overgedragen aan de NUV.  De stichting die tot dan de gelden beheerden is daarna geliquideerd. Daarmee zouden ondersteunende activiteiten in de richting van gesneuvelden, hun nabestaanden en libanongangers kunnen worden betaald. Op enig moment zijn er van uit de contributie bedragen in een kosten egalisatie reserve ondergebracht om deze activiteiten te kunnen betalen. 

Sedert 2010 is  er  € 1 per lid voorzien in het finaciele verslag voor zorg, lief en leed en diverse sociale activiteiten. Op 25 september 2013 kregen we de Onno Zegveld schenking ad € 5.000 waardoor de voorziening fors toenam. Verder wil het bestuur activiteiten als: aandacht aan nabestaanden, medewerking geven aan het oplossen van schrijnende gevallen, etc, ondersteunen. Daarom  is dit Sociaal Fonds opgericht. 

Voordat er een uitkering wordt gedaan worden mogelijke subsidies van het Veteranen Instituut en het zogenaamde V-Fonds aangesproken voor deze doelen. 

Wij hebben een reglement opgesteld, waarin zaken als: doelgroepen, doeleinden, besteding, verantwoording over uitgaven en activiteiten, etc, worden vastgelegd.

Elk jaar wordt op de ALV door de verantwoordelijke budgethouder verantwoording afgelegd en gerapporteerd.