Tenue voorschiften

Om er voor te zorgen dat u goed voor de dag komt, en om commentaar van kenners en autoriteiten te vermijden. Hebben we enkele spelregels voor wat betreft tenues opgesteld. Wij gaan er vanuit dat u als veteraan zelf bepaald of u herkenbaar wil zijn als veteraan of niet. 
Als individuele bezoeker van evenementen kan een veteraan er altijd voor kiezen om geen enkel teken van het veteraan zijn te dragen, of zeer beperkt zoals; een speldje, blauwe baret , etc.

Het wordt anders als een veteraan actief deelneemt aan een door de vereniging of door een andere organisatie georganiseerd evenement of ceremonie. Bij sommige activiteiten, zoals deelname aan het erecouloir op Prinsjesdag of de Dodenherdenking op de Dam zijn er door de organisatie gestelde regels van kracht. Bij andere evenementen is er meer keuzevrijheid als dat gepast is.

Voor de NUV gelden de volgende tenues:

Veteranentenue

Image

Nieuwe veteranentenue
Het blauwe maatpak stropdas, zwarte schoenen, wit overhemd en groot model opgemaakte onderscheidingen (zie onderaan bij Richtlijnen voor het tenue).

Oude veteranentenue
Zoals hierboven beschreven, alleen met Grijze broek en donker blauwe blazer.

Deze tenuen zijn vereist bij het erecouloir tijdens Prinsjesdag en de Dodenherdenking op de Dam en is ook een uitstekend  en gepast  tenue  bij andere activiteiten.

 

Oud groen

Image

Het KL gevechtspak
Zoals we dat in Libanon hebben gedragen met kistjes en groot model onderscheidingen of batons. Dit tenue is vooral vereist voor de defilés in Wageningen en Den Haag. Alleen de officiële onderscheidingen zijn toegestaan.

Dit tenue is vooral geschikt/vereist als men in eenheidsverband optreedt bij een officiële gebeurtenis. De NUV gaat er vanuit dat de dragers van dit uniform de regelgeving respecteren en zich gepast gedragen, omdat men optreedt in NUV verband en duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Oud DT

Image

Het DT
Zoals dat werd uitgereikt voor onze uitzending, met blauwe baret, blauw koord modelonderscheidingen of batons en toegestane andere onderscheidingen , zoals MLV, parawing, etc, natuurlijk voor zover iemand die heeft verdiend.

Dit tenue is vooral geschikt/vereist als men in eenheidsverband optreedt in een officiële gebeurtenis. De NUV gaat er vanuit dat de dragers van dit uniform de regelgeving respecteren en zich gepast gedraagt, omdat men optreedt in NUV verband en duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Vrijetijds tenue

Image

Het vrijetijdstenue
Dit bestaat uit de blauwe baret met UN embleem, blauwe UNIFIL polo met UNIFIL embleem (webshop), spijker of donkere broek, dichte schoenen, geen medailles.

Dit vrijetijdstenue is geschikt/vereist als men in eenheidsverband optreed tijdens het defiié op de NLVD in Den Haag. De NUV gaat er van uit dat de drager van dit tenue zich gepast gedraagt omdat men optreedt in NUV verband en duidelijk als zodanig herkenbaar wil zijn.

Image
Image
Image
Image

Burger met blauwe baret en/of onderscheidingen en/of veteranenspeld

Geen officieel tenue, maar gepast bij minder officiële ceremonies en bijeenkomsten, vooral als men daar optreedt als individu. Het is wel gewenst dat men het burger aanpast aan de aard van de bijeenkomst, maar ieder is daarin op zich vrij. Het is waardig dat men zich ook in dit geval goed gedraagt omdat wangedrag uitstraalt op alle veteranen.

Onderscheidingen

Op basis van een uitzending mogen Unifillers (net zoals andere veteranen) twee medailles dragen. In het geval van Unifil: de Nederlandse Herinneringsmedaille voor VN Operaties met de gesp Libanon 1979 en de Medaille voor Vredesmissies van de Verenigde naties. Onderscheidingen als de Wissam el Salaam, het Bronzenschild, etc, zijn uit den boze,want die zijn niet toegekend of er is geen individueel draagrecht aangekoppeld. Wel mogen individuele veteranen die daar recht op hebben op basis van eigen prestaties medailles dragen  zoals de Vierdaagse, Koninklijke Onderscheidingen, Langdurige Trouwe Dienst als, Onderofficier, Inhuldigingsmedaille  en onderscheidingen verdiend bij andere uitzendingen. Het gaat dan om onderscheidingen die  men door een eigen prestatie heeft verdiend en in de meeste gevallen officieel zijn uitgereikt.

Daar en boven mogen veteranen, als zij daar recht op hebben omdat ze die prestatie hebben geleverd uitmonsteringen dragen als:  MLV, Parawing, ZMV, etc. Je moet je daarbij wel afvragen of een sportmedaille de zelfde waarde heeft als uitzendmedailles en Koninklijke Onderscheidingen en of dat niet een beetje lijkt op een versiering in plaats van een onderscheiding. Dit is echter een individuele afweging.

Bij activiteiten en uitnodigingen van de vereniging zal het vereiste tenue worden aangegeven. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd het bestuurslid activiteiten raadplegen.

Bij een begrafenis of crematie zal de draagploeg in DT zijn, blauwe sjaal, batons en witte handschoenen. Gebruikelijk is dat het tenue van overige aanwezige veteranen is in principe, tenzij anders vermeld, gepast burger met blauwe baret of DT met batons is.

Veteranen Platform Richtlijn Draaginsignes en Herinneringsspelden

Introductie

Het VP stelt regelmatig, op verzoek van organisaties voor herdenkingen en plechtigheden, een erecouloir samen uit leden van veteranenverbanden, die zijn aangesloten bij het VP.   Op deze wijze wordt bijgedragen aan erkenning en waardering voor de veteranen.

Het VP streeft er hierbij naar dat de deelnemers er correct en verzorgd uitzien. Dit is medebepalend voor de waardigheid van de herdenking of plechtigheid.

Belangrijke aspecten daarbij zijn het tenue en het dragen van medailles, draaginsignes en -spelden.  De praktijk heeft geleerd dat, teneinde een tenue kerstboom te voorkomen, hiervoor aanvullende en bindende richtlijnen noodzakelijk zijn. De richtlijnen, zoals hierna weergegeven, zijn overeengekomen binnen het VP en gelden dus specifiek voor erecouloirs die onder verantwoordelijkheid van het VP zijn geformeerd

 Tenues

Voor wat betreft de kleding geldt dat een correct en net voorgeschreven verenigingstenue, een algemeen net veteranentenue of burgertenue (geen spijkerbroek) wordt gedragen.

Medailles

Voor wat betreft het dragen van medailles worden de voor militairen geldende voorschriften gehanteerd. Dit houdt in dat, voor zover daartoe gerechtigd, alleen algemeen erkende als ook door de eigen organisatie erkende medailles gedragen mogen worden. De medailles zijn model opgemaakt (voorheen groot model decoraties genaamd) en worden gedragen ter hoogte van de linker borst(-zak).

Draaginsignes en Herinneringsspelden 

Daar tijdens een erecouloir VP altijd grootmodel decoraties worden gedragen, is het de deelnemende veteraan, voor zover daartoe gerechtigd, toegestaan om:

  • Ø op de linker revers te dragen het Draag Insigne Gewonden, het Gevechtsinsigne en/of het Draaginsigne Veteranen (maximaal 2 naar keuze van de veteraan);
  • Ø op de rechter revers een keuze uit het Draaginsigne Veteranen (indien niet links), het Draaginsigne Dutchbat III, het Demobilisatiespeldje , het Draaginsigne Nobelprijs of de door Prins Bernhard uitgereikte zilveren anjer ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag  (maximaal 2 naar keuze van de veteraan).
Commandant erecouloir

Teneinde toe te zien op een correct en waardig verloop van een door het VP georganiseerde, erecouloir wordt per erecouloir een commandant aangewezen. De aangewezen Commandant Erecouloir is door het VP gemachtigd aanvullende richtlijnen t.a.v. de tenue te geven. Tevens is hij gemachtigd om deelnemers, die zich niet aan zijn aanwijzingen en/of de hierboven gestelde richtlijnen m.b.t. het dragen van medailles, draaginsignes en herinneringsspelden houden, ter plekke uit het erecouloir te verwijderen. Indien noodzakelijk zal achteraf op een later tijdstip worden beoordeeld, in hoeverre betrokkene permanent wordt uitgesloten van deelname aan een door het VP georganiseerde erecouloir.

Richtlijn voor het tenue en het dragen van medailles, draaginsignes en spelden

tijdens erecouloirs onder auspiciën van het Veteranen Platform

  1. Deze richtlijnen gelden specifiek voor erecouloirs onder auspiciën van het VP
  2. Voor wat betreft tenue geldt een net voorgeschreven verenigingstenue, een algemeen veteranentenue of donker burgertenue (geen spijkerbroek)
  3. Alleen algemeen erkende medailles of door de eigen organisatie erkende medailles worden gedragen, voor zover daartoe gerechtigd.
  4. Deze medailles zijn model opgemaakt en worden op de linker borst gedragen
  5. Op de linker revers zijn, voor zover daartoe gerechtigd, alleen het Draag Insigne Gewonden,  het Gevechtsinsigne en/of het Draaginsigne Veteranen toegestaan (maximaal twee, naar eigen keuze)
  6. Daarnaast is, voor zover daartoe gerechtigd,  op de rechter revers naast het Draaginsigne Veteranen (indien niet links) maximaal één herinneringsspeld (het draaginsigne Dutchbat III, het Demobilisatiespeldje , het Draaginsigne Nobelprijs of de door Prins Bernhard uitgereikte zilveren anjer ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag) of twee herinneringsspelden naar eigen keuze toegestaan
  7. De commandant erecouloir is gerechtigd aanvullende richtlijnen te geven voor wat betreft het tenue en om deelnemers die zich niet houden aan deze richtlijn uit het erecouloir te verwijderen 
Hulphonden

Jij en jouw buddy-hond zijn welkom om mee te lopen in het defile. Jij en je officiële buddy-hond lopen mee, aansluitend op het detachement en vormen zo mogelijk een eigen eenheid. Belangrijk is dat de hond gecertificeerd is, en in staat is tijdens het defile rustig en naast elkaar te lopen. Wij stellen deze zichtbaarheid op prijs.