Post 7-14

7 1

Locatie:

Het is niet mogelijk om voor 7.14 een exacte locatie aan te wijzen. In feite was het niet eens een reguliere post. Het nummer 7.14 werd door elkaar gebruikt voor het dorp Haris en HQ Dutchbatt. Als op de kaart een positie 7.14 werd aangegeven dan was dit vaak in de buurt van de manschappeneetzaal, maar ook wel buiten het dorp aan de weg naar Qana of de locatie van het HQ.


Functie:

HQ Dutchbatt c.q. vestigingsplaats van de staf-, staf- en verzorgingscompagnie en later de staf- stafcompagnie van Dutchbatt.

Beschrijving / Huisvesting:

Haris (of 7.14) kende een aantal operationele subposten (zie onder subposten). Maar veel bekender waren de vele gebouwen en terreinen die gebruikt werden voor legering van militairen en allerlei ondersteunende functies van Dutchbatt.

Gebouwen:

HQ, 
BHP, 
BEVO-bunker, 
Slagerij, 
Herstelpeloton, 
BOG
, COG
, Manschappeneetzaal, 
Eetzaal onderofficieren, 
MP-house, 
WZZ-huis en 
BOS-pomp


Bezetting:

In 1979 lag in en om Haris de Staf-, Staf- en verzorginscompagnie, in totaal 204 personen. Op 27 mei 1979 werd deze compagnie opgeheven en vervangen door de nieuwe Staf- Stafcompagnie van ca 140 personen.

Subposten:

7.14A, 7.14B, 7.14C, 7.14D, 6.6 en 6.8

Voor Dutchbatt

Post 7.14, oftewel 'Haris' was al de vestigingsplaats van het hoofdkwartier van Frenchbatt. Op een enkele uitzondering na, is niet bekend welke gebouwen in Haris in gebruik waren bij de Fransen.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer