Post 7-14B

7 1

Locatie:

Iets zuidwestelijk van Oud-Haris. Opvallend genoeg staat de post in december 1980 westelijker ingetekend dan op alle andere kaarten.
 Met de locatie is enigszins geschoven, o.a. vermoedelijk vanwege problemen met regen.


Functie:

Observatiepost.

Beschrijving / Huisvesting:

Eerst staat op deze locatie een YP, de Vanaf februari 1982 is de post voorzien van een niet meer inzetbare YP.
 Op de nieuwe locatie wordt de post ook uitgebreid met een dubbele boogtent voor de bemanning. Ter bescherming zijn deze boogtenten omgeven door een muur van zandzakken.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voor Dutchbatt bestond deze post nog niet.

Dutchbatt/Dutchcoy

De eerste maal dat iets van de post wordt gehoord is, net als dat het geval is voor 7.14A, via een incidentmelding op 30 augustus 1979. De foto rechts (Ton Kaptein) laat de post in wintertooi zien, op de oude locatie. De post blijft bestaan tot in ieder geval 1982. Wanneer de post precies is ontmanteld, is onbekend.


Na Dutchbatt/Dutchcoy

Na het vertrek van Dutchbatt is op deze locatie nooit meer een UNIFIL-post geweest.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer