Monument voor Jan Muis en Jan Mennen

Op de Bos / Roggelseweg, 6088 Roggel, voor de Roggelse Beek

Gepubliceerd op 11 oktober 2020

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsstrijders Jan Muis en Jan Mennen. Op 26 oktober 1944 waren zij, samen met verzetskameraad Frits Coenen, per fiets onderweg om wachtposten af te lossen in het bos. In het bos zat op dat moment een Duitse soldaat krijgsgevangen. Op weg daarheen werden ze door toeval tot stoppen gebracht door een tweetal Duitse soldaten. Op nog geen 100 meter voor hen lagen nog twee Duitse soldaten, het geweer in de aanslag, in de greppel lands de weg.
Op eens klonken er schoten, Frits Coenen wist te ontkomen. Jan Muis en Jan Mennen kwamen om het leven. Het kruis in het monument is niet alleen een symbool van Christelijk geloof, maar herinnert tevens aan het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor een leven in vrijheid.

Het monument ligt aan de weg "Op de bos" en |"Roggelseweg" van Roggel naar Haelen aan de rechterzijde langs de weg. Voor de eerste brug die over de Roggelse Beek ligt.

Dit monument is geadopteerd door Sjak Neelen

Image
Image

P.D. Touw

Gepubliceerd op: 11 oktober 2020

Bij Koninklijk Besluit nr. 6 van 9-5-1946 is aan korporaal Touw van het Korps Politietroepen toegekend de dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis. Touw behoorde op 10 mei 1940 tot het detachement politietroepen ingedeeld bij 1-III-41RI (1e compagnie, IIIe bataljon, 41e Regiment Infanterie).
‘Veel moed betoond bij het verhinderen van een vijandelijke poging tot het overvallen van de wacht aan de oostelijke zijde van de spoorbrug te Buggenum op 10 mei 1940, waarbij hij is gesneuveld.’

Dit graf is geadopteerd door Sjak Neelen